نوشته‌ها

مرکز ماساژ زرتشت | 09999890774

مرکز ماساژ زرتشت

مرکز ماساژ زرتشت

مرکز ماساژ زرتشت

 

مرکز ماساژ زرتشت

ماساژ تراپی زرتشت

تمرین جانبی پیشانی را انجام دهید.
۵، اصطکاک چرخشی کند را به ناحیه اعمال کنید. با یک کشش موقتی،
مفصل . فشار را به نقطه حساس در بالای ماهیچه جناغی – پستانی سمت فک فشار دهید
شانه‌های را به طور مساوی با کف دست‌ها لمس می‌کند.
۳۰ ثانیه صبر کنید و با یک حرکت آرام و آرام حرکت کنید.
در وسط شانه‌ها (ذوزنقه‌ای بالایی)قرار داده می‌شوند.
نقطه حساس را در قسمت پایین ماهیچه نشان دهید (منطقه ).
۱۰ دست حمل و نقل شهری و پیروی از محدوده حرکتی از پایین به بالا تا افقی (بدون ).
۱۱ نقطه حساس را در لوله افقی استخوان بازو نگه دارید.
۱۲ به آرامی دست را با نیت شل شدن کل بدن ماساژ دهید

نقطه را به شکاف شست دست نگاه دارید
این در مرتفع‌ترین نقطه قوز تولید شده انگشت است.

ماساژ درمنزل زرتشت
ضربه‌های آرام اعصاب را از بالا به فراتر از دست اعمال کنید.
میدان را به آرامی روی شبکه شمسی (دیافراگم)و به آرامی سنگ (دست دیگر را در صورت تمایل روی پیشانی قرار دهید)

حمل و نقل دو پا به یکدیگر؛ از کشش مستقیم و جانبی هم استفاده کنید.
به آرامی و به آرامی پاهای زیر را ماساژ دهید.
از هر گونه حفاری، فشار زیاد، و یا اصطکاک عمیق استفاده نکنید.
انجام دادن زانو با زانو در زاویه ۹۰ درجه

نقطه حساس را در شیار و پس از آن، آن‌هایی که در قسمت جلویی استخوان ران قرار دارند، قرار دهید.
انجام حرکات آرام اعصاب از نوک کفل تا فراتر از پا
انجام حرکات کمری با کف دست
یک فشار ذوزنقه‌ای به زور انجام دهید
فشرده کردن نقطه حساس در ناحیه در نزدیکی مرز ستون فقرات کتف.
استفاده از اصطکاک با فیبر در کنار ستون فقرات با لبه از کف دست

خدمات ماساژ زرتشت