نوشته‌ها

مرکز ماساژ باغ فردوس | 09999890774

مرکز ماساژ باغ فردوس

مرکز ماساژ باغ فردوس

مرکز ماساژ باغ فردوس

 

ماساژ درمنزل باغ فردوس

با توجه به نتایج مطالعه حاضر، مادران گروه مداخله‌ای،

قبل از آموزش، سطح آگاهی متوسطی داشتند

که به دانش خوب پس از جلسات آموزشی بهبود یافت.

هیچ مطالعه‌ای در مورد آگاهی مادرانه نسبت به ماساژ نوزاد پیدا نشد.

با این حال، برخی مطالعات تاثیر آموزش بر دانش مادران

در رابطه با مراقبت از نوزاد را ارزیابی کرده‌اند. به عنوان مثال،

یافته‌های و همکاران با یافته‌های ما سازگار بودند.

این مطالعه نشان می‌دهد که نمره میانگین دانش مادران برابر یک کارگاه است،

که به بعد از کارگاه افزایش یافت مطالعه باقری و

همکاران نشان داد که آگاهی مادرانه نسبت

به مراقبت از نوزاد قبل از آموزش ضعیف بود، که بعد از جلسات آموزشی

به طور متوسط تغییر کرد. در مطالعه و همکاران ، بهترین راه آموزش مادران،

به ویژه آن‌هایی که سطح تحصیلات پایین دارند، گزارش شده‌است

که برنامه‌های آموزشی هستند. در این یادداشت

اشاره بر اهمیت آموزش مادران در طول اقامت بیمارستان

بویژه در مادران با وضعیت اجتماعی – اقتصادی کم تاکید کرد.

علاوه بر این، سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده‌است

ماساژ تراپی باغ فردوس

مراقبت از نوزاد. تمام مطالعات مذکور این بخش از یافته‌های ما را تایید کرده‌اند.

نتیجه‌گیری شده‌است که افزایش آگاهی مادران عامل مهمی

در همه برنامه‌های مراقبت از کودکان است

. آموزش ماساژ نوزادان نه تنها می‌تواند آگاهی مادران را تحت‌تاثیر قرار دهد،

بلکه بر سایر عوامل شناختی و روان‌شناختی آن‌ها نیز موثر است.

یافته‌ها نشان داد

که استرس مادران بیمار از بستری شدن نوزادان آن‌ها ناشی می‌شود.

همانطور که مادران گروه مداخله‌ای،

قبل از آموزش، سطح استرس بالایی داشتند،

این امر به سطح قابل‌توجهی پس از آموزش متمایل بود. این به این معنی است

که اگر مادران استرس و اضطراب کمتری داشته باشند،

بهتر است از فرزندان خود مراقبت و مراقبت کنند.

یافته‌های اکثر مطالعات در راستای این بخش از نتایج مطالعه ما بوده‌است.

مراکز ماساژ در باغ فردوس