نوشته‌ها

مرکز ماساژ تهران ویلا | 09999890774

مرکز ماساژ تهران ویلا

مرکز ماساژ تهران ویلا

مرکز ماساژ تهران ویلا

 

ماساژ درمنزل تهران ویلا

در سال‌های اخیر نرخ بقا در سرطان دوران کودکی به میزان قابل‌توجهی افزایش‌یافته است

که ناشی از درمان‌های پیشرفته و موفق است.

تقریبا ۶۰ درصد از کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان تحت درمان قرار می‌گیرند.

علی‌رغم گزارش‌ها مبنی بر بقا چنین بیمارانی، سرطان به عنوان عامل تهدید کننده زندگی باقی می‌ماند.
بسیاری از چالش‌ها در طی دوره درمان، و اغلب کودکان دارای عوارض جانبی فیزیکی و مشکلات رفتاری ناخوشایند هستند. با در نظر گرفتن اثرات سرطان بر روی فردی مثل ،

تهوع، استفراغ، تغییرات حسی و فشارهای روانی، می توان نتیجه گرفت که سرطان بر کیفیت زندگی و عملکرد فرد، خانواده و سیستم‌های دیگر مربوط به خانواده اثر می‌گذارد.

ماساژ تراپی تهران ویلا

علاوه بر اثرات جانبی این شیمی‌درمانی، سرطان یک عامل است که کودکان آلوده را از بهره‌مندی از جنبه‌های مختلف زندگی آن‌ها منع می‌کند.

خانواده‌های مبتلا به سرطان نیز در حال تجربه رویداده‌ای استرس زا و اضطراب مداوم هستند. مسایلی مانند مشکلات روانی،

تنش در روابط پدر و مادر، مشکلات مالی، انزوای اجتماعی، تغییرات در خانواده و وظایف حرفه‌ای، الگوهای تفریحی، و فقدان زمان برای مراقبت از سلامت کودکان در بین عوامل استرس زا در خانواده‌ها و کودکانی است که از سرطان رنج می‌برند
در سال‌های اخیر، گرایش به سمت درمان‌های مکمل و جایگزین رشد کرده

و این درمان‌ها در حال افزایش به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه و می‌باشد. آن‌ها اساسا به عنوان مراقبت‌های حمایتی،

در بسیاری از مراکز مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در نظر گرفته می‌شوند.

بسیاری از این درمان‌ها بر این باورند که رویداده‌ای ذهنی مستقیما بر تغییرات فیزیکی تاثیر می‌گذارند.
درمان‌های تکمیلی به دو گروه درمان دارویی و دارویی برای بهبود نشانه‌ها در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان که تحت شیمی‌درمانی قرار دارند، تقسیم می‌شوند.

نسخه‌های دارویی خطرات و عوارض جانبی زیادی دارند و معمولا درد بیماران را تسکین نمی‌دهند

ماساژ تهران ویلا