نوشته‌ها

مرکز ماساژ گیشا | 09999890774

مرکز ماساژ گیشا

مرکز ماساژ گیشا

مرکز ماساژ گیشا

سالن ماساژ در گیشا

این اتصالات محافظت‌شده،

تا از برخورد سطوح استخوانی آن‌ها با یکدیگر جلوگیری شود.

در حالی که حرکت یک حرکت و یا اصطکاک است،

ورزش به درستی از هر خطری برخوردار است؛

علاوه بر این، اتصال به طور قطع از چنین عملی،

تغذیه به بخشی که افزایش می‌یابد، بهره‌مند می‌شود.
به طور کلی، جایی که ماهیچه‌ها به استخوان‌ها

و یا ارتفاعات به استخوان‌ها متصل می‌شوند پیدا می‌شوند؛

و هرچه ماهیچه بزرگ‌تر باشد، بیشتر است.

این امر باید نشان‌دهنده افزایش تغذیه استخوان

و نیز افزایش استحکام به سیستم باشد.
تاثیر ورزش نه تنها و مکانیک است بلکه فیزیولوژیک است.

ماساژ تراپی گیشا
جنبش‌های داوطلبانه، چیزی هستند

که حیوانات را از گیاهان متمایز می‌سازد.
هر چه در مقیاس زندگی حیوانات بالاتر برویم،

مکانیزم برای اجرای حرکات مختلف لازم برای وجود آن وجود دارد.

ما توسعه ماهیچه‌ای بهتری را در ارتباط با یک

سیستم عصبی بسیار پیشرفته می‌یابیم.
حرکات توسط سیستم عصبی همدل تنظیم می‌شوند،

در حالی که حرکات ارادی توسط سیستم عصبی نخاعی کنترل

و کنترل می‌شوند.
آن قدرت مرموز که ما می‌نامیم،

گاهی انگیزه‌ای برای فعالیت ماهیچه‌ای

و در برخی دیگر آن را محدود می‌کند و مانع آن می‌شود.
ماهیت اراده هر چه باشد، ما می‌دانیم

که وقتی یک ضربه در مغز ایجاد می‌شود،

به اعصاب طناب نخاعی و از آنجا به اعصاب

محیطی و از آنجا به ماهیچه‌ها، که باعث انقباض آن می‌شود،

منتقل می‌شود.
بنابراین می‌بینیم که ورزش آنقدر ساده نیست

که معمولا تصور می‌شود، اما برعکس،

این یک فرآیند پیچیده است که شامل مغز،

ستون فقرات، اعصاب و ماهیچه‌ها می‌شود.
همان طور که فعالیت یک ماهیچه یک تغییر مداوم در جریان ایجاد می‌کند،

پس این عمل مشابه خواهد بود.

ماساژ درمنزل گیشا