نوشته‌ها

مرکز ماساژ فرمانیه | 09999890774

مرکز ماساژ فرمانیه

مرکز ماساژ فرمانیه

مرکز ماساژ فرمانیه

مراکز ماساژ در فرمانیه

با این وجود، برخی مطالعات در مورد تاثیر ماساژ درمانی بر درد عضلانی – عضلانی یا، مطالعه بررسی توسط ارنست روی تاثیر ماساژ درمانی بر کاهش درد و مطالعه توسط و همکارانش در کاهش درد اسکلتی، با این که به دلایل کافی برای استفاده از ماساژ درمانی در کاهش درد اسکلتی وجود داشت، را تایید نکردند. مطالعه انجام‌شدهبا هدف بررسی تاثیر نسبی و خستگی

در بیماران مبتلا به روماتیسم در سه گروه (گروه ماساژ = بیمار، ماساژ زانو برای مدت ۴۰ دقیقه، و گروه کنترل نفر بدون هیچ مداخله‌ای)به مدت ۶ هفته. آن‌ها به این نتیجه رسیدند

که هر دو مداخله می‌توانند به طور مثبتی بر درد و خستگی در بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی تاثیر بگذارند. البته، مداخله درد و خستگی را در مقایسه باکاهش داد.

ماساژ درمنزل فرمانیه

همکارانش ثابت کردند که ارتعاش با سرعت متوسط در کاهش درده‌ای حاد و مزمن اسکلتی موثر است

اکثر مطالعات بر روی اثر ارتعاش و ماساژ درمانی یافته‌های مطالعه حاضر را تایید می‌کنند

که در آن ارتعاش و ماساژ علائم آر ال اس را بهبود می‌بخشند.

نتایج ما نشان داد که کیفیت خواب بهبود یافته در بیماران را بهبود می‌بخشد.

مطالعه بر روی تاثیر لرزش بر روی ارزش خواب در بیماران آر ال اس یافته‌است

که اختلال خواب مرتبط با آر ال اس پس از یک ماه درمان به طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته است
این یافته‌ها با نتایج ما سازگار هستند در حالی که درمان ارتعاش مثبت است.
تاثیر آن بر بهبود علائم آر ال اس . نتایج مطالعه دیگر نشان داد

که ماساژ درمانی باعث بهبود کیفیت خواب می‌شود. علاوه بر این،

مطالعه انجام‌شده توسط و همکاران،

کارایی ماساژ برای بهبود خواب و کیفیت زندگی بیماران را نشان داد

که این روش را به عنوان یک درمان غیر تهاجمی برای بیماران مبتلا به اختلالات خواب توصیه می‌کنند .

ماساژ تراپی فرمانیه