نوشته‌ها

مرکز ماساژ دربند | 09999890774

مرکز ماساژ دربند

مرکز ماساژ دربند

مرکز ماساژ دربند

ماساژ درمنزل دربند

فعالیت‌های روزمره و توانایی‌های ورزشی بدون تجربه خستگی اولیه به تناسب
و تناسب اندام و انعطاف‌پذیری نیاز دارد.

انعطاف‌پذیری می‌تواند
به عنوان یک بازه زمانی توصیف شود
ماساژ دادن بدن به افزایش سرعت، سرعت و انعطاف‌پذیری کمک می‌کند.

انعطاف‌پذیری به عنوان توانایی حرکت آزادانه در جهت مختلف و زمانی،

دامنه حافظه میانی در یک یا چند اتصال گروهی نشان‌داده شده‌است.

آزمودن انعطاف‌پذیری با بسیاری از روش‌ها امکان پذیر است.

در روش مستقیم، تجهیزات ایستا مانند

الکترو و میزان انعطاف‌پذیری لینتون مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گاهی انعطاف‌پذیری و یا عضلات عقب ران با تمرین‌های قدامی و پایینی تست می‌شوند.

این روزها مدیران ورزشی با دلایل مختلف باید وضعیت تناسب

ورزش‌کاران خود را با یک پروتکل معمولی بدانند.

مراکز ماساژ در دربند

سوال این است که آیا ماساژ می‌تواند یک روش موثر برای

بهبود انعطاف‌پذیری، افزایش انرژی و توانایی‌های خاص مانند

قدامی و تحتانی، پرش عمودی و ۴ ایکس ۹ اجرایی باشد.

بنابراین هدف این مطالعه تعیین تاثیر یک جلسه ماساژ پایه پایین‌تر بر انعطاف‌پذیری،

توانایی‌های خاص است.
این مطالعه یک بررسی می‌دانی نیمه آزمایشی بود.

جمعیت این پژوهش متشکل از بازیکنان فوتبال در بخش اول

گلستان در ایران بود که ۱۵ بازیکن به طور تصادفی انتخاب شدند.

هر سوژه با درد یا ضربه به زانو، مچ پا یا ران در هر دو پا و یا هر گونه سابقه جابجایی یا

شکستگی در شش ماه اخیر در طول ۶ ماه گذشته، سابقه بیماری عصبی، عصبی،

عضلانی یا هر گونه بیماری‌های سیستمیک مانند بیماری‌ها از این مطالعه حذف شده‌است.

افراد مورد تشویق قرار گرفتند تا بهترین توانایی خود را انجام دهند. از ورزش‌کاران خواسته شد

تا در مدت ۴۸ ساعت قبل از مطالعه هیچ ورزش سنگین انجام ندهند

و چیزی غیر از آب مصرف نکنند.

ماساژ تراپی دربند