نوشته‌ها

مرکز ماساژ ازگل | 09999890774

مرکز ماساژ ازگل

مرکز ماساژ ازگل

مرکز ماساژ ازگل

ماساژ تراپی ازگل

این فرآیند ممکن است بسیار سریع و یا خیلی کند باشد.

اولی در تب، با درجه‌حرارت بالا و لاغری شدید آن‌ها رخ می‌دهد؛

دوم، در بسیاری از اختلالات مزمن،

با کاهش دما و کاهش نیروی حیاتی.
این اندام‌ها که در حالت فعالیت دائمی قرار دارند

به احتمال زیاد از کار زیاد رنج می‌برند،

اما خطر مخالف شدید در سیستم عضلانی وجود دارد،

که بیشتر آن به عمل کاملا وابسته به اعمال اراده بستگی دارد.
این سیستم عضلانی بزرگ با اعصاب و کشتی‌هایی که از طریق آن تامین می‌شود

و مفاصل که آن را کنترل می‌کنند

به طور کلی، عمل ماهیچه‌های داوطلبانه به حداقل کاهش می‌یابد.

کدام یک از این سیستم عضلانی تا چه حد مورد استفاده قرار گرفته‌است؟

تنها ماهیچه‌های دست، بقیه غیر فعال باقی می‌مانند

و این ماهیچه‌ها آنقدر تلاش می‌کنند

که موجب تحریک کردن اعصاب در ارتباط با آن‌ها شوند

و نتیجه این اختلالات عصبی مانند گرفتگی رگ‌ها می‌باشد.
گذشته از این که اشغال آن‌ها به آن‌ها دست می‌دهد

مراکز ماساژ در ازگل

(و این کمابیش ناقص است)،

اغلب افراد تمرین دیگری جز پیاده‌روی روزانه و از کار خود ندارند،

که به ندرت در یک روز بیش از یک ساعت طول می‌کشد.

در حالی که این تمرین بهتر از هیچ کدام است، منافع آن اغلب تخمین زده می‌شوند. در راه رفتن،

تنها برخی از ماهیچه‌ها به طور فعال درگیر هستند

و حتی آن‌ها به طور ناقص. ماهیچه‌های پا
برای برداشتن گام و ماهیچه‌های پشت به عقب نگه داشتن بدن به کار می‌رود،

اما این تمرین با طبیعت یکنواخت خود کم‌تر از هر چیز دیگری ارزش دارد.

سالن ماساژ در ازگل